Vill du förnya och/eller ändra din intresseanmälan, fyll i uppgifter i formuläret nedan.
Klicka därefter på "Skicka meddelande".

Formuläret gäller endast för dig som har en "aktiv" intresseanmälan hos oss!

  • Nedan väljer du det alternativ du önskar göra.
    Väljer du "endast förnya intresseanmälan" ska övriga fält nedan inte fyllas i, du behöver då bara klicka på "skicka meddelande", vi skickar sedan en bekräftelse på din mail.
  • Nedan väljer du de ändringar du vill göra (om du har ändringar, annars ska du inte fylla i dessa fält). Vi skickar sedan en bekräftelse på din mail.
  • Uppgifter du lämnar vid intresseanmälan kommer att användas för att bedöma vem som blir hyresgäst hos oss. Genom att registrera ditt intresse för lägenhet hos oss godkänner du att vi tar kreditupplysning (kopia skickas av kreditupplysningsföretaget).
    Du måste alltså vara folkbokförd för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan  samt ha en existerande adress i Sverige om bekräftelsen ska skickas med vanlig post. I enlighet med vår policy för intresseanmälan godkänner sökanden att dennes uppgifter sparas i våra register ett år från det att intresseanmälan ej aktiverats.

Intresseanmälan kan förnyas TIDIGAST EN MÅNAD före det datum som framgår av din förra bekräftelse. Om förnyelse görs tidigare eller senare än den datumen kommer förnyelsen ej att registreras.
Exempel:
På din bekräftelse står:
"Senast  MAJ 20xx måste du förnya din intresseanmälan för att stå kvar som sökande".
Då kan du alltså förnya den tidigast i APRIL.
Förnyar du den i JUNI - då är det tyvärr försent och du är inte längre registrerad som sökande hos oss.
Undantag gäller vid ändring av dina person- och kontaktuppgifter - då bör du snarast ändra/komplettera dina uppgifter.
Tänk på att du måste få en bekräftelse från oss att förnyelsen gjorts (inom ca 5 arb.dgr).