Du kan maila underhåll/fel/service-anmälan dygnet runt.
OBS! Ärendet får ej vara akut, se mer info nedan!


UNDERHÅLL - FEL- SERVICE/ANMÄLAN

Tel: 046 - 30 44 50 (knappval 2)

Kl 08.00 - 09.00 måndag - fredag (helgfri vardag)

Övrig tid telefonsvarare, men glöm inte att lämna ditt namn och telefonnummer så fastighetsskötare kan kontakta dig! Vid akut arbete på fältet måste vi ibland lämna telefonen obemannad under telefontiden. Du kan då lämna ett meddelande på telefonsvararen, du blir kontaktad så snart det finns möjlighet.

OBS! GLÖM INTE lämna namn och det telefonnummer du nås på under dagtid!

När vi tagit emot ditt ärende försöker vi åtgärda felet så snart som möjligt. Akuta ärenden behandlas först. Hur lång tid det tar innan åtgärd görs beror på omfattningen och vad felet är. Ibland behövs det t ex beställas reservdelar från leverantörer innan felet kan lagas.
 

JOUR Felanmälan
Tel: 046 - 30 44 50
(knappval 3) 
Kontakta jouren om ditt ärende är så akut att det inte kan vänta till ordinarie telefontid.

Jouren ska endast kontaktas efter ordinarie telefontid vid akuta händelser (ex brand, översvämning) som akut ärende räknas inte droppande kranar eller liknande.

Vid utryckning på helger som visar sig inte vara ett akut ärende kan du bli debiterad för detta.

Utelåst? Ring låsmästare.
 

Vi ber er att inte ringa underhåll/fel/service-anmälan i ärenden som gäller hyresadministration eller ekonomi!