Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresavisering:

 

Saknar du din hyresavi?
Kontakta oss snarast, senast 25:e så skickas kopia uppgifter hyresavi med vanlig post (kopior skickas ej via e-post).
beställ kopia här  ►


Pappersavi:
Aviseras 4 ggr/år, d v s för tre månader per aviseringstillfälle:
jan/febr/mars     april/maj/juni     juli/aug/sept     okt/nov/dec
Avisering sker vanligtvis ca 2 veckor före kommande kvartalsskifte.
(Vid t ex hyresförhandling påverkas tider för avisering samt utskicket av avier).

Inbetalning av hyra:

Ange den OCR referens som anges på hyresfakturan.

Tänk på att använda rätt OCR referens vid inbetalning för att undvika påminnelser.

Egna inbetalningskort:

Använder du egna inbetalningskort MÅSTE du skriva kontrakts- eller personnummer samt vad din inbetalning avser, t ex: hyra januari månad 20xx. I annat fall återbetalas beloppet och din hyra står som obetald.

Eftersändning hyresavier:

Eftersändning av hyresavier ombesörjer du själv.

Autogiro:
Blankett för autogiro kan du beställa här ►