Här beställer du fler matavfallspåsar.

Fyll i uppgifterna och skicka in beställningen, fastighetsskötarna lämnar
matavfallspåsarna utfanför din dörr om inget annat meddelas dig av fast.skötaren.  • (födelsenummer=år mån dag)