Har du ComHem i din fastighet hittar du info om grundutbud m m
på deras hemsida:
https://www.comhem.se/ 

Comhem grundutbud:
Comhem levererar tv-tjänster på två olika sätt, digitalt och analogt. Det analoga grundbudet är det utbud med ett tiotal tv-kanaler som du kan ta hem direkt via Com Hem-uttaget, utan digitalbox.
Det digitala utbudet är det du kan ta emot via en digitalbox, eller genom Comhems TiVo-tjänst.
 Analoga grundutbudet:
För att få tillgång till dina analoga kanaler krävs en antennkabel mellan ditt Com Hem-uttag (märkt "TV") och din tv. Därefter gör du en analog kanalsökning (se manual som följer med din tv.) Behöver du hjälp med analog kanalsökning tar du kontakt med din tv-tillverkare. 
Har du en digitalbox kopplar du en antennkabel mellan digitalboxen och din tv. 
En vanlig orsak att problem uppstår är en trasig eller glapp antennkabel. Kontrollera därför att kabeln är hel.