Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Saknar du din hyresfaktura?
Kontakta oss snarast, senast 25:e för att få en kopia, kontaktuppgifter hittar du här►


Hyresfakturering:
Klicka här för mer info ►

Inbetalning av hyra:

Ange den OCR referens som anges på hyresfakturan.

Tänk på att använda rätt OCR referens vid inbetalning för att undvika påminnelser.

Egna inbetalningskort:

Använder du egna inbetalningskort MÅSTE du skriva kontrakts- eller personnummer samt vad din inbetalning avser, t ex: hyra januari månad 20xx. I annat fall återbetalas beloppet och din hyra står som obetald.

Eftersändning hyresfaktura

Eftersändning ombesörjer hyresgästen själv.

Autogiro:
Blankett för autogiro kan du beställa här ►