Uppsägning hyreskontrakt bostad.

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader.

Hela kalendermånader räknas, vilket innebär att vid uppsägning t ex den 5 mars räknas april, maj och juni som uppsägningsmånader.

Uppsägning måste göras skriftligen och skrivas under av samtliga kontraktsinnehavare.

Skicka in uppsägningen med regular post - ej via e-post!

Uppsägning kan göraa genom att på sidan 2 hyreskontraktet i fältet "Överenskommelse om avflyttning" fylla i och skriva under, därefter skicka in uppsägningen.
Vill du hellre ha en blankett? Den beställer du här


Visning av lägenhet efter uppsägning

Under uppsägningstiden visar vi lägenheten för ett antal intressenter. Visningen ombesörjs av oss och vi meddelar dig datum och tid för denna. Om du har förhinder att närvara vid visning går vi in med extranyckel.

Besiktning
Lägenhet och förråd samt eventuellt andra utrymmen tillhörande lägenheten ska tömmas och städas, se här. Besiktning kommer att göras, eventuella skador, anmärkningar på städning eller dylikt kommer att faktureras dig.

Besiktning görs alltid när ditt kontrakt upphör.
Kontakta oss ca 10 dagar innan kontraktet upphör så bokar vi tid, använd gärna vårt formulär, se här 
Tänk på att

* inte avsluta ditt el-abonnemang innan besiktning gjorts.

* låta städsaker stå kvar i fall städningen ej blir godkänd.


Nycklar

Samtliga nycklar ska återlämnas vid besiktningen.

Uppsägning hyreskontrakt bostad pga dödsfall

Vid en uppsägning pga dödsfall gäller en månads uppsägning om så önskas av dödsboet.

Detta dock under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet.

Sägs kontraktet upp senare gäller tre månaders uppsägningstid.

Har bostaden hyrts av makar eller sambor gemensamt och en av dem avlider, tillkommer rätten att säga upp lägenheten med en månads uppsägning dödsboet och den efterlevande maken/makan i förening.

 

Samtliga dödsbodelägare ska skriva på uppsägningen. Vilka som är dödbodelägare framgår av dödsfallsintyget. Detta kan beställas från skattemyndigheten.

Dödsfallsintyg ska bifogas uppsägningen.

Blankett för uppsägning hittar du här

*Städhjälp*, se här

 

För er som har sopsortering i fastigheten: matavfallspåsar beställer ni av fastighetsskötarna