Har du en anmälan om störning, använd formulär "kontakt hyresgäst" -->
Störning kan vara en granne som spelar hög musik om nätterna men när man bor i ett flerfamiljshus måste ljud som hör till ett normalt liv accepteras. Dock får inte ständigt pågående och allvarliga störningar fortgå.
 


Studsmatta, pool:
På fastighetens mark (t ex den gemensamma gården) får inte studsmatta, pool eller dylikt sättas upp utan fastighetsägarens tillstånd.
 


Rökning på uteplats/balkong:
Visa hänsyn till grannarna, man får inte störa grannar och rökning kan vara störande.