Uppsägning hyreskontrakt bostad.

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader.

Hela kalendermånader räknas, vilket innebär att vid uppsägning t ex den 5 mars räknas april, maj och juni som uppsägningsmånader.

Uppsägning måste göras skriftligen och skrivas under av samtliga kontraktsinnehavare.

Skicka in uppsägningen med regular post - ej via e-post!

Uppsägningen ska vara poststämplad senast den sista i månaden för att kommande månad ska räknas som den första uppsägningsmånaden.


Ut- och inflyttningsdag:
Städning och besiktning vara klart i god tid innan överlämnande till ny hyresgäst.
Lägenheten ska vara tömd och städad till besiktningen, kontakta oss ca 10 dgr innan kontraktet upphör för att boka besiktning.

Visning av lägenhet efter uppsägning.

Under uppsägningstiden visar vi lägenheten för ett antal intressenter. Visningen ombesörjs av oss och vi meddelar dig datum och tid för denna. Om du har förhinder att närvara vid visning går vi in med extranyckel.

Besiktning.
Lägenhet och förråd samt eventuellt andra utrymmen tillhörande lägenheten ska tömmas och städas.
Besiktning kommer att göras, eventuella skador, anmärkningar på städning eller dylikt kan komma att faktureras dig.

Besiktning görs alltid när ditt kontrakt upphör.
Kontakta oss ca 10 dagar innan kontraktet upphör så bokar vi tid,
använd gärna vårt formulär.

Tänk på att

* inte avsluta ditt el-abonnemang innan besiktning gjorts.

* låta städsaker stå kvar i fall städningen ej blir godkänd.


Nycklar.

Samtliga nycklar ska återlämnas vid besiktningen.

 

Uppsägning hyreskontrakt bostad pga dödsfall.

Vid en uppsägning pga dödsfall gäller en månads uppsägning om så önskas av dödsboet.

Detta dock under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet.
(Ex: dödsfall inträffar 20 maj, uppsägning lämnas senast 31 maj, då upphör kontraktet den 30 juni. Lämnas uppsägning 1 juni eller senare men fortfarande inom en månad efter dödsfallet upphör kontraktet 31 juli).

Sägs kontraktet upp senare än en månad efter dödsfallet gäller tre månaders uppsägningstid.

Har bostaden hyrts av makar eller sambor gemensamt och en av dem avlider, tillkommer rätten att säga upp lägenheten med en månads uppsägning dödsboet och den efterlevande maken/makan i förening.

 

Samtliga dödsbodelägare ska skriva på uppsägningen. Vilka som är dödbodelägare framgår av dödsfallsintyget. Detta kan beställas från skattemyndigheten.

Dödsfallsintyg ska bifogas uppsägningen.

Uppsägning hyreskontrakt  bilplats
Om inget annat anges i kontraktet är uppsägningstiden tre hela kalendermånader.
Hela kalendermånader räknas, vilket innebär att vid uppsägning t ex den 5 mars räknas april, maj och juni som uppsägningsmånader.
Uppsägning måste göras skriftligen och skrivas under av samtliga kontraktsinnehavare.
Skicka in uppsägningen med regular post - ej via e-post!
Uppsägningen ska vara poststämplad senast den sista i månaden för att kommande månad ska räknas som den första uppsägningsmånaden.
Om du säger upp ditt hyreskontrakt för bostad och du även har bilplats, då ingår bilplatsen i uppsägningen.

 

 

  • Välj nedan vilken blankett du önskar.
    Blanketten skickas vanligtvis inom ca 3 arb.dgr med vanlig post.

  • Person- eller kontraktsnummer
  • Om du säger upp ditt hyreskontrakt för bostad och du även har bilplats, då ingår bilplatsen i uppsägningen.