Vill du förnya och/eller ändra din intresseanmälan, 
fyll i uppgifter i formuläret nedan.
Klicka därefter på "Skicka meddelande"

  • Nedan väljer du det alternativ du önskar göra.
    Väljer du "endast förnya intresseanmälan" ska övriga fält nedan inte fyllas i, du behöver då bara klicka på "skicka meddelande", vi skickar sedan en bekräftelse på din mail.
  • Nedan väljer du de ändringar du vill göra (om du har ändringar, annars ska du inte fylla i dessa fält). Vi skickar sedan en bekräftelse på din mail.
  • Innan du godkänner vill vi att du läst GDPR behandling av personuppifter.
    Se under "Intresseanmälan bostad / GDPR behandling av personuppifter"
  • För att komma i beaktande för kontrakt ska den sökande ha ordnad ekonomi, inga betalningsanmärkningar. Inkomstförhållanden, hyresbetalningar och skötsamhet i nuvarande/tidigare boende ska vara utan anmärkningar. För kontrakt kan ett borgensåtagande eller annan kompletterande säkerhet krävas. Antal personer som skall bo i lägenheten ska vara i förhållande till lägenhetens storlek/planlösning. Kreditupplysning kan komma att tas på den sökande, kopia på denna skickas av kreditupplysningsföretaget, genom att skicka in min intresseanmälan godkänner jag att kreditupplysning och andra nödvändiga uppgifter kan komma att tas av bostadsföretaget. Att skicka in en intresseanmälan eller bli erbjuden visning innebär inte förbindelse att teckna kontrakt för någondera parten. I enlighet med vår policy för intresseanmälan godkänner sökanden att dennes uppgifter sparas i våra register ett år från det att intresseanmälan ej aktiverats. För att kunna ställa sig som sökande för bostad godkänns ovan.

Intresseanmälan kan förnyas TIDIGAST EN MÅNAD före det datum som framgår av din förra bekräftelse. Om förnyelse görs tidigare eller senare än den datumen kommer förnyelsen ej att registreras.
Exempel:
På din bekräftelse står:
"Senast  MAJ 20xx måste du förnya din intresseanmälan för att stå kvar som sökande".
Då kan du alltså förnya den tidigast i APRIL.
Förnyar du den i JUNI - då är det tyvärr försent och du är inte längre registrerad som sökande hos oss.
Undantag gäller vid ändring av dina person- och kontaktuppgifter - då bör du snarast ändra/komplettera dina uppgifter.
Tänk på att du måste få en bekräftelse från oss att förnyelsen gjorts (inom ca 5 arb.dgr).