Systembyte för intresseanmälan Malmö eller Lund pågår.
Bytet kommer troligen att vara klart slutet av november.
Så snart detta är gjort är du välkommen åter!