• Visning av lägenhet:
  Det är fastighetsägaren som visar lägenheten.
  Lägenheter visas måndag-torsdag, helgfri vardag, mellan kl 14.00 - 16.00
  Visning beräknas ta ca 10 min.
  Efter visning återkommer vi inom ca 14 dgr med besked om du erbjuds kontraktet eller inte.
  OBS! Vi kan komma att kräva borgensman för hyreskontraktet.
  Lägenheten visas för flera sökande, tid bokas med varje sökande för visning.
  Visning innebär inte förpliktigande för någondera parten att teckna kontrakt.

  CORONA
  Visning av lägenhet:
  Med anledning av rådande Corona-pandemi tar vi inte i hand när vi träffas samt håller avstånd.
  Endast den som erbjuds visning får komma.
  Vid minsta symtom på sjukdom ställs visningen in.
  Om du som sökande har minsta symtom, stanna hemma.


Tomelilla 1 rum o kök

Inflyttning: omgående
Yta: 36 kvm
Hyra: 3090 kr (avser 2020)
Vån: 2
Kabeltv: ja (grundutbud)
Hiss: nej
Tvättstuga: gemensam i separat byggnad
Tomt: stor, gemensam gräsmatta som nyttjas gemensamt