Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresavisering:

 

Saknar du din hyresavi?
Kontakta oss snarast, senast 25:e så skickas kopia uppgifter hyresavi med vanlig post (kopior skickas ej via e-post).
beställ kopia här  ►


Pappersavi (upphör under hösten 2019):
Aviseras 4 ggr/år, d v s för tre månader per aviseringstillfälle:
jan/febr/mars     april/maj/juni     juli/aug/sept     okt/nov/dec
Avisering sker vanligtvis ca 2 veckor före kommande kvartalsskifte.
(Vid t ex hyresförhandling påverkas tider för avisering samt utskicket av avier).
Vi byter system under hösten 2019 och så snart detta är klart kommer pappersaviseringen att upphöra. Klicka på länken för mer info ►

Inbetalning av hyra:

Ange den OCR referens som anges på hyresfakturan.

Tänk på att använda rätt OCR referens vid inbetalning för att undvika påminnelser.

Egna inbetalningskort:

Använder du egna inbetalningskort MÅSTE du skriva kontrakts- eller personnummer samt vad din inbetalning avser, t ex: hyra januari månad 20xx. I annat fall återbetalas beloppet och din hyra står som obetald.

Eftersändning hyresavier:

Eftersändning av hyresavier ombesörjer du själv.

Autogiro:
Blankett för autogiro kan du beställa här ►