Lägenhetsbyte
Ladda ner pdf.filen ovan, skriv ut, fyll i och skicka in den med övriga handlingar rörande lägenhetsbytet. Skicka ansökan med vanlig post till:
Pegasus Fastigheter
Box 4018
227 21 Lund
Ett lägenhetsbyte måste godkännas av samtliga inblandade hyresvärdar.
För bytet måste man ha goda skäl.
Den du byter med måste ha goda boendereferenser och uppfylla våra krav (som t ex god ekonomi, inga betalningsanmärkningar).
Skäl för bytet kan t ex vara:
Ändrade familjeförhållnade
Du önskar lägre hyra pga stor förändring i det ekonomiska förhållandet
Du ska arbeta eller studera och läget gör att du ska bo på annan ort
Skälen för bytet måste vara beaktansvärda för både dig och den du vill byta med
Du måste ha bott i lägenheten minst ett år för att kunna ansöka om lägenhetsbyte