På Tomelilla kommuns hemsida kan du läsa
"Fakta om Tomelilla"

Tomelilla kommun räknas till Österlen och sträcker sig från Linderödsåsen i norr till slättlandskapen i söder. 

Vår fastighet har adressen Östergatan 10.
Till fastigheten finns en stor tomt som nyttjas gemensamt av hyresgästerna.