Bostäderna finns på:
Ekesvångsvägen 4 Heckebergavägen 7
Heckebergavägen 9

Ljungbacksvägen 4