HYRESFAKTURA och HYRESINBETALNING

Förfallodatum

Betalning ska erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresfaktura (brev)
Hyresfaktura skickas som brev med vanlig post (utan inbetalningskort).
Fakturaavgift tillkommer med 30 kr.

E-avi: 
E-avi innebär att den skickas som pdf.dok till din mejladress.
(Denna funktion gäller inte för nya hyresgäster från januari 2023, funktionen är under avveckling då det visat sig att den inte fungerar på ett säkert sätt).
Epost-fakturan skickas en gång/mån, utskicket sker kring den 10-20:e varje månad (undantag kan vara t ex vid hyresförhandlingar, semester eller annat).
OBS! Glöm inte att kolla din "skräpkorg"!
Hamnar mailet med hyresfakturan i skräpkorgen, flytta det till "Inkorgen", i annat fall kan mailet försvinna. Glöm inte att anpassa inställningarna för skräppostfilger, se till E-mailadressen som hyresfakturan skickas från är en ”betrodd avsändare”!


E-faktura Internetbanken:
E-faktura Internetbanken ansöker du om i din internetbank.
Din hyresfaktura kommer efter godkännande finnas på din Internetbank för signering. Avisering E-faktura sker kring den 10-20:e varje månad (undantag kan vara t ex vid hyresförhandlingar, semester eller annat).
När du ansöker om E-faktura, skriv "pegasus" i fältet företag, betalningsmottagare är din hyresvärds bankgiro.
Det är endast kontraktsinnehavaren som kan ansöka om E-faktura Internetbanken. Är du god man, kontakta oss för att lösa E-faktura Internetbanken.
Att betala med E-faktura är idag kostnadsfritt för hyresgästen.

Autogiro
Vill du betala via autogiro ansöker du genom att begära blankett av oss.
När du fyllt i och returnerat blanketten till oss, skickas ansökan till din bank. Dragning sker sista bankdagen i månaden.
Blankett för autogiro, klicka här --->
Att betala med autogiro är idag kostnadsfritt för hyresgästen.