Återanvändning och återvinning 
Välkommen till Pop-up Returen!
Här kan du återvinna stort avfall, elavfall och farligt avfall
samt gratis lämna eller hämta saker för återbruk.
Pop-up Returen dyker upp på olika platser i staden nära dig. 
Länk till: Turlista och datum för våren 2024