HYRESFAKTURA och HYRESINBETALNING

Förfallodatum

Betalning ska erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresfaktura
Vi skickar inga pappersfakturor, du kan betala med: E-faktura som skickas till din Internetbanken eller betala med autogiro.

E-faktura Internetbanken:
E-faktura Internetbanken ansöker du om i din Internetbank.
Din hyresfaktura kommer efter godkännande finnas på din Internetbank för signering. Avisering E-faktura sker kring den 10-20:e varje månad (undantag kan vara t ex vid hyresförhandlingar, semester eller annat).
När du ansöker om E-faktura, skriv "pegasus" i fältet företag, betalningsmottagare är din hyresvärds bankgiro.
Osäker på vad din hyresvärd har för bankgiro?
Vi hjälper dig gärna, klicka här⇒ och välj alternativet vilket bankgiro har min hyresvärd
Det är endast kontraktsinnehavaren som kan ansöka om E-faktura Internetbanken. Är du god man, kontakta oss för att lösa E-faktura Internetbanken.
Du måste vara förstahandshyresgäst för att betala med E-faktura Internetbanken.
Att betala med E-faktura är idag kostnadsfritt för hyresgästen.

Autogiro
Klicka här ⇒ för anmälan om autogiro.
Du måste vara förstahandshyresgäst för att betala med autogiro.
Att betala med autogiro är idag kostnadsfritt för hyresgästen.

Kopia hyresfaktura
Vill du ha kopia på din hyresfaktura, klicka här⇒
Glöm inte fylla i vilken månad det gäller.