HYRESFAKTURA och HYRESINBETALNING

Förfallodatum

Betalning ska erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresfaktura (brev)
Pappersfaktura skickas inte längre, välj istället E-faktura Internetbanken eller autogiro.

E-avi: 
E-avi innebär att den skickas som pdf.dok till din mejladress.
Denna funktion gäller inte för nya hyresgäster från januari 2023, funktionen är under avveckling då det visat sig att den inte fungerar på ett säkert sätt.

E-faktura Internetbanken:
E-faktura Internetbanken ansöker du om i din internetbank.
Din hyresfaktura kommer efter godkännande finnas på din Internetbank för signering. Avisering E-faktura sker kring den 10-20:e varje månad (undantag kan vara t ex vid hyresförhandlingar, semester eller annat).
När du ansöker om E-faktura, skriv "pegasus" i fältet företag, betalningsmottagare är din hyresvärds bankgiro.
Det är endast kontraktsinnehavaren som kan ansöka om E-faktura Internetbanken. Är du god man, kontakta oss för att lösa E-faktura Internetbanken.
Du måste vara förstahandshyresgäst för att betala med E-faktura Internetbanken.
Att betala med E-faktura är idag kostnadsfritt för hyresgästen.

Autogiro
Autogiro ansöker du genom att begära blankett av oss.
När du fyllt i och returnerat blanketten till oss, skickas ansökan till din bank. Dragning sker sista bankdagen i månaden.
Blankett för autogiro, klicka här ►
Du måste vara förstahandshyresgäst för att betala med autogiro.
Att betala med autogiro är idag kostnadsfritt för hyresgästen.

Kopia hyresfaktura
Vill du ha kopia på din hyresfaktura, klicka här ►
Glöm inte fylla i vilken månad det gäller.