Gäller ditt ärende hyreskontrakt, hyresfakturor, ekonomi, administration?
Kontakta administration/ekonomiavdelningen i dessa frågor, formulär för kontakt hittar du till vänster.
(Välj det som passar dig kontakt hyresgäst eller kontakt ej hyresgäst).
Vi strävar efter att svara på ditt mail under dagen eller så snart vi kan, (månd-fred, helgfri vardag, kl 7-17).
Telefon: 046 30 44 50 val 1, månd-torsd, kl 9-12, helgfri vardag.

Gäller ditt ärende felanmälan/service i lägenheten eller fastigheten, se kontaktuppgifter nedan:

Gäller din fråga felanmälan/service i lägenheten eller fastigheten?

Info/kontaktuppgifter om felanmälan eller annan kontakt med Fastighetsförvaltningen hittar du här
Fastighetsförvaltningen kan inte svara på frågor gällande hyreskontrakt, hyror, lediga bostäder eller liknande.
Telefon: 046 30 44 50 val 2, månd-fred, kl 8-9, helgfri vardag.
OBS! Gäller ej hyreskontrakt, hyresfakturor, ekonomi, administration!