Autogiro är ett enkelt sätt att betala din hyra.
Hyran betalas förskottsvis, med autogiro dras din hyra automatiskt på förfallodagen, det vill säga sista bankdagen varje månad. (Du kan även välja att betala den 19:e varje månad).

Klicka här ⇒ så skickas du vidare för anmälan om autogiro.

När startar autogirot?
Exempel: Får vi in din ansökan i mars, kan du normalt räkna med att autogirot startar från och med sista betalningsdatum april. Din betalning gäller då hyran för maj.
Vi skickar bekräftelse på din autogiroansökan och i denna står det även när autogirot startar.
Du måste ha tecknat ett hyreskontrakt med oss för att betala hyran med autogiro.