• Vill du själv skriva ut blanketten - till höger hittar du blanketter för uppsägning hyreskontrakt bostad och bilplats.
    Vill du få blanketten skickad hem med vanlig post? Välj nedan vilken blankett du önskar.
    Blanketten skickas vanligtvis inom ca 3 arb.dgr med vanlig post.

  • Person- eller kontraktsnummer
  • Om du säger upp ditt hyreskontrakt för bostad och du även har bilplats, då ingår bilplatsen i uppsägningen.

Uppsägning hyreskontrakt:
Uppsägningen måste skickas in med vanlig post, undertecknad av samtliga kontraktsinnehavare.
Vid uppsägning gäller:
Uppsägning måste göras innan månadsskiftet. Endast hela kalendermånader räknas.
Exempel: Får vi din uppsägning den 5 maj, blir juni/juli/augusti uppsägningsmånaderna. Det vill säga - kontraktet upphör 31 augusti.
Maj räknas alltså inte.

Uppsägning hyreskontrakt vid dödsfall:
Dödsboet  har rätt att säga upp hyresavtalet med endast en månads uppsägningstid. Dock måste uppsägningen ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit, annars gäller även här de tre månaderna. 
Vid uppsägning av dödsbo krävs att samtliga dödsboägare har skrivit under blanketten. Uppsägningen måste skickas in med vanlig post.
Till uppsägningen ska bifogas ett dödsfallsintyg från Skatteverket.

Bekräftelse uppsägning hyreskontrakt:
En bekräftelse på din uppsägning skickas (med vanlig post) vanligtvis inom ca 14 dgr fter det vi erhållit uppsägningen.

Visning av lägenheten:
Lägenhet som sagts upp ska visas för sökande av lägenhet. Vi visar lägenheten och  meddelar vi dig när vi ska göra detta. Lägenheten bör då vara städad och iordning vid visningstillfället.

Besiktning av lägenhet efter uppsägning hyreskontrakt:
Lägenheten besiktigas innan ny hyresgäst flyttar in.
Besiktning görs tidigast veckan innan du flyttar ut, lägenheten ska vara tömd och städad inför besiktningen.

Städning:
Det är du som avflyttande hyresgäst som ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad vid avflyttningen. Skulle städningen inte godkännas måste vi debitera dig för ny städning.

Nycklar:
Samtliga nycklar ska återlämnas vid besiktningstillfället om inget annan överenskommelse gjorts. Saknas nycklar eller nycklar ej återlämnas kan du komma att debiteras för cylinderbyte och nycklar.