• Blanketten skickas med post till bostadens adress.

Ett lägenhetsbyte måste godkännas av samtliga inblandade hyresvärdar.
För bytet måste man ha goda skäl.
Den du byter med måste ha goda boendereferenser och uppfylla våra krav
(som t ex ordnad ekonomi, inga betalningsanmärkningar).

Handläggningstiden är från 6 veckor.
Är blanketten ofullständig returneras den till dig för komplettering, handläggningstiden räknas från den dagen ansökan är komplett.
Ärenden behandlas i datumordning från ankomstdatum.

Skäl för bytet kan t ex vara:
- Ändrade familjeförhållande
- Du önskar lägre hyra pga stor förändring i det ekonomiska förhållandet
- Du ska arbeta eller studera och läget gör att du ska bo på annan ort
Skälen för bytet måste vara beaktansvärda för både dig och den du vill byta med
Du måste ha bott i lägenheten minst ett år för att kunna ansöka om lägenhetsbyte