Det är inte tillåtet att mata fåglar genom att kasta eller lägga ut mat till dessa inom våra bostadsområden.
Fåglar behöver normalt inte stödmatas. I tättbebyggda områden har det börjat bli allt större problem med råttor och man ska därför inte mata fåglar. Råttor ser maten som sin, inte som fåglarnas. Att mata fåglar kan därför vara det samma som att mata råttor. Även fåglarnas avföring drar till sig råttor.