UPPSÄGNING HYRESKONTRAKT

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader.

Hela kalendermånader räknas, vilket innebär att vid uppsägning t ex den 5 mars räknas april, maj och juni som uppsägningsmånader.
 

Du kan säga upp ditt hyreskontrakt genom att:
- använda vårt webbformulär för uppsägning som hittar du här ⇒
- ringa oss, tel 046 30 44 50 / val 1 
- skriva under uppsägningen på sid 2 av hyreskontraktet och skicka in till oss med
  vanlig post.
- skriva ett brev, uppge då ditt namn, personnummer, nuvarande adress och din nya
  nya adress.
Glöm inte att skriva vilken datum du flyttar till din nya adress om datumen avviker från uppsägningen av hyreskontraktet.

Skicka in uppsägningen till oss med posten, glöm inte att underteckna uppsägningen!
Skicka till:
Fastighets AB Pegasus i Lund
Box 4018
227 21 Lund
Är ni fler som står på kontraktet ska uppsägningen skrivas under av samtliga kontraktsinnehavare.


UT- OCH INFLYTTNING.
Städning och besiktning ska vara klart innan överlämnande till ny hyresgäst.
Kontakta oss ca 14 dgr innan kontraktet upphör för att boka besiktning.
Lägenheten ska vara tömd och städad till besiktningen.
Anlita gärna någon av de städfirmor vi rekommendar.

VISNING AV LÄGENHETEN EFTER UPPSÄGNING
Under uppsägningstiden visar vi lägenheten för ett antal intressenter. Visningen ombesörjs av oss och vi meddelar dig datum och tid för denna. Om du har förhinder att närvara vid visning går vi in med extranyckel.


BESIKTNING
Lägenhet och förråd samt eventuellt andra utrymmen tillhörande lägenheten ska tömmas och städas.
Besiktning kommer att göras, eventuella skador, anmärkningar på städning eller dylikt kan komma att faktureras dig.

Besiktning görs alltid när ditt kontrakt upphör.
Kontakta oss ca 10 dagar innan kontraktet upphör så bokar vi tid,
använd gärna vårt formulär, det hittar du här ---►.

Tänk på att

* inte avsluta ditt el-abonnemang innan besiktning gjorts.

* låta städsaker stå kvar i fall städningen ej blir godkänd.
Nycklar - samtliga nycklar ska återlämnas vid besiktningen.
 

UPPSÄGNING HYRESKONTRAKT VID DÖDSFALL
Vid en uppsägning pga dödsfall gäller en månads uppsägning.
Ex: dödsfall inträffar 20 maj, uppsägning lämnas senast 31 maj, då upphör kontraktet den 30 juni. Lämnas uppsägning 1 juni eller senare men fortfarande inom en månad efter dödsfallet upphör kontraktet 31 juli.

Har bostaden hyrts av makar eller sambor gemensamt och en av dem avlider, tillkommer rätten att säga upp lägenheten med en månads uppsägning dödsboet och den efterlevande maken/makan i förening.

 

Samtliga dödsbodelägare ska skriva på uppsägningen. Vilka som är dödbodelägare framgår av dödsfallsintyget. Detta kan beställas från skattemyndigheten.

Dödsfallsintyg ska bifogas uppsägningen.
Beställ blankett för uppsägning ►

UPPSÄGNING HYRESKONTRAKT BILPLATS
Om inget annat anges i kontraktet är uppsägningstiden tre hela kalendermånader.
Hela kalendermånader räknas, vilket innebär att vid uppsägning t ex den 5 mars räknas april, maj och juni som uppsägningsmånader.
Är ni fler som står på kontraktet ska uppsägningen skrivas under av samtliga kontraktsinnehavare.

Vill du maila in uppsägningen måste du använda vår blankett.
Blanketten hittar du här►

Skickas uppsägningen in med vanlig post ska den vara poststämplad senast den sista i månaden för att kommande månad ska räknas som den första uppsägningsmånaden.
Om du säger upp ditt hyreskontrakt för bostad och du även har bilplats, då ingår bilplatsen i uppsägningen.