Till vänster finner du länkar till diverse information.
Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta oss gärna:
Tel: 046 - 30 44 50 (knappval 1)
månd-torsd, kl 9-12 (helgfri vardag)
Vill du maila, fylla något av våra formulär och skicka in 
Gäller ditt ärende service/felanmälan, ska du kontakta fastighetsförvaltningen►
Vill du besöka oss, vänligen kontakta oss så bokar vi en tid med dig.

Om du mailar eller skickar brev till oss:
Ärenden behandlas efter ankomstdatum. Detta kan även gälla ett ärende som inkommit per telefon.
 

HYRESFAKTURA och HYRESINBETALNING
Hyresfaktura
Hyresfaktura skickas som brev med vanlig post (utan inbetalningskort).
E-avi: 
E-avi innebär att den skickas som pdf.dok till din mejladress.
E-faktura Internetbanken:
Du behöver ansöka om e-faktura via internetbanken (se mer info nedan).
Autogiro
Vill du betala via autogiro ansöker du genom att begära blankett av oss.
När du fyllt i och returnerat blanketten till oss, skickas ansökan till din bank. Dragning sker sista bankdagen i månaden.
Blankett för autogiro, klicka här --->
Förfallodatum
Betalning ska erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.
Hyresfakturering e-post
Epost-fakturan skickas en gång/mån, utskicket sker kring den 10-20:e varje månad (undantag kan vara t ex vid hyresförhandlingar, semester eller annat).
OBS! Glöm inte att kolla din "skräpkorg"!
Hamnar mailet med hyresfakturan i skräpkorgen, flytta det till "Inkorgen", i annat fall kan mailet försvinna. Glöm inte att anpassa inställningarna för skräppostfilger, se till E-mailadressen som hyresfakturan skickas från är en ”betrodd avsändare”!
E-faktura Internetbanken
Din hyresfaktura kommer efter godkännande finnas på din Internetbank för signering. Avisering E-faktura sker kring den 10-20:e varje månad (undantag kan vara t ex vid hyresförhandlingar, semester eller annat).
När du ansöker om E-faktura, skriv "pegasus" i fältet företag, betalningsmottagare är det bankgiro som anges på din hyresfaktura.


Har den 25:e passerat och du saknar din hyresfaktura?
Kontakta oss snarast efter den 25:e (minst 3 dagar innan förfallodatum för att undvika krav).