MATAVFALL
Matavfall ska läggas i avsedd papperspåse för matavfall. Saknar du matavfallspåsar, kontakta fastighetsskötaren. Fyll inte påsen över strecket! Mindre är bättre än mer!
Använd inte andra typer av påsar, dessa kan vara för tunna och gå sönder på grund av fukt.
Påsar som är komposterbara/nedbrytbara eller gjorda av sk bioplast kan inte användas. Materialet uppför sig som plast och smiter åt roterande delar i behandlingsprocessen och orsakar driftstopp.
FLUGLARVER?
Se till att avfallet droppar av så mycket som möjligt. Blötare avfall leder till större luktproblem. Blanda gärna avfallet med hushållspapper för att få ett torrare avfall.
För att undvika bildning av fluglarver bör man paketera rått kött och fisk speciellt omsorgsfullt. Det råa materialet lägger man i blad från en tidning och slår ihop det som ett paket för att sedan lägga det i matavfallspåsen. Påsen lägger du därefter i matavfallsfacket. Det är också särskilt viktigt att man är försiktig när man lägger påsen i kärlet så den inte öppnar sig så flugorna kommer till.
Två papperspåsar kan användas vid problem för att stoppa flugan och minska fuktproblem. Fyll absolut inte påsen över strecket. Den första påsen försluts och förpackas upp och ner i en tom påse som även den försluts noggrant.